Call Center บริการตลอด 24 ชั่วโมง
เกี่ยวกับเรา

     บริษัท แท็กซี่ขอนแก่น จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 ด้วยเห็นว่า จังหวัดขอนแก่น เป็นเมืองขนาดใหญ่ และมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นทุกปี การคมนาคมขนส่ง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความเจริญในทุกๆด้าน และรถแท็กซี่ ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญนั้น ที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดขอนแก่น

     ปัจจุบัน เรามีรถแท็กซี่ให้บริการ มากกว่า 170 คัน กำกับดูแลงานบริการด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ด้วยระบบ GPS Tracking ทุกคัน จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยทุกนาที พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการเรียกใช้บริการ หลากหลายช่องทางตลอด 24ชั่วโมง เช่น Call center Tel :043-465777 ,Line@ : @TAXiKK, Mobile app ไม่ว่าจะเรียกผ่านช่องทางใด แท็กซี่จะไปรับ-ส่งโดยเร็วที่สุด หากไม่ได้รับความสะดวก สามารถแนะนำติชม ผ่านทาง Line@ ได้ตลอดเวลา


วิสัยทัศน์

      เป็นผู้นำอันดับ1ในจังหวัดขอนแก่น ด้านธุรกิจบริการรถแท็กซี่


พันธกิจ

      พัฒนาระบบการเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ ให้ผู้เรียกใช้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และรู้สึกประทับใจ

      สร้างความภูมิใจให้คนขับรถแท็กซี่ ให้มีทัศนคติที่ดีในการให้บริการ

      สร้างค่านิยมที่ดี ให้กับพนักงานขับรถฯ และผู้เรียกใช้บริการ ยึดหลักเมตตาซึ่งกันและกัน

      พัฒนาระบบการบำรุงรักษารถแท็กซี่ ให้มีคุณภาพที่ดี พร้อมให้บริการอยู่เสมอ

      สร้างค่านิยมที่ดีในการขับรถอย่างมีวินัย มีน้ำใจ เคารพกฎจราจร ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ลดการสูญเสีย


เป้าหมาย

      เป็นผู้นำอันดับ 1 อย่างต่อเนื่อง

      เป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส

      เพิ่มยอดจำนวนผู้เรียกใช้ ให้ได้มากกว่า 1800 งาน/วัน ผ่านระบบคอลเซ็นเตอร์ และ แอพพลิเคชั่น

      เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้แท็กซี่ เช่น รับส่งสินค้าด่วน รับส่งเอกสาร กับลูกค้าทุกกลุ่ม

      รักษามาตรฐานการให้บริการ เน้นความปลอดภัย ในราคาที่เป็นธรรม กดมิเตอร์ตลอดเส้นทาง


บริการของเรา
เรียกรถแท็กซี่
เรียกรถขนของ
เรียกรถตู้นำเที่ยว
เรียกรถบัสนำเที่ยว
ให้เช่ารถ
บริการรถยก
สอบถามเส้นทาง
โฆษณาประชาสัมพันธ์
ข้อมูลคนขับ
Coming Soon